Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Veilig door het Verkeer kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Veilig door het Verkeer, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Veilig door het Verkeer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Veilig door het Verkeer gegevens nodig heeft

Veilig door het Verkeer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang Veilig door het Verkeer gegevens bewaart

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Veilig door het Verkeer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Veilig door het Verkeer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Veilig door het Verkeer gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@veiligdoorhetverkeer.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Veilig door het Verkeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Veilig door het Verkeer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Veilig door het Verkeer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@veiligdoorhetverkeer.nl. 

www.veiligdoorhetverkeer.nl is een website van Veilig door het Verkeer.

Veilig door het Verkeer is te bereiken via info@veiligdoorhetverkeer.nl.

Een rijtraining nodig voor jouw organisatie?

We helpen je graag!